Communities

Communities

Communities
De vakgerichte Aedes-communities gaan over specifieke onderwerpen en is dé plek voor corporatieprofessionals om kennis te delen en te discussiëren met vakgenoten. Meedoen? Registreer je bij de community die voor jou interessant is en ga meteen aan de slag.
Algemene informatie

Iedereen die lid is van  een community kan een bericht plaatsen. Klik op het tabje ‘Forum’ en je kunt direct een bericht plaatsen of reageren op een bijdrage. 

Ben je nog geen lid? Klik dan op 'Registreer' en log opnieuw in.  Sommige communities zijn alleen toegankelijk voor leden van een netwerk waaraan contributie is verbonden. Neem dan contact op met de communitymanager.

Aedes is niet verantwoordelijk voor de bijdragen die deelnemers op de communities plaatsen. We verwijderen beledigende taal en commerciële uitingen.

Group - List
 • Arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandigheden Dit is een ontmoetingsplaats voor functionarissen die actief zijn met arbeidsomstandigheden en het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid, zoals P&O-ers en preventiemedewerkers. Public
  Group
 • Asbest Asbest Deze community ontsluit kennis en informatie over asbestverwijdering en brengt vragen en antwoorden hierover bij elkaar. Corporaties zijn verantwoordelijk voor en regisseren het verwijderingsproces. Private
  Group
 • Bedrijfsjuristen Bedrijfsjuristen Dit is de plek voor bedrijfs- en vastgoedjuristen. Doel: kennis- en ervaringsuitwisseling op rechtsgebieden en bij werkprocessen van de bedrijfsjurist. Interesse? Mail of bel met de ledenadministratie: 088 233 37 00 of ledenadministratie@aedes.nl. Private
  Group
 • Bestuurssecretarissen Bestuurssecretarissen Dit is de ontmoetingsplaats voor bestuurssecretarissen. Doel: deskundigheidsbevordering door uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Interesse? Mail of bel met de ledenadministratie: 088 233 37 00 of ledenadministratie@aedes.nl. Private
  Group
 • Bewonerszaken Zuid Holland Bewonerszaken Zuid Holland Dit is de plek om informatie uit te wisselen voor de professional die zich op managementniveau bezighoudt met de ‘wonen-kant’ binnen corporaties in de provincie Zuid-Holland. Interesse? Mail ledenadministratie@aedes.nl. Private
  Group
 • Bouwcontracten Bouwcontracten Doel van deze community is het faciliteren van kennisdelen over bouwcontracten en corporatieprofessionals met elkaar in contact te brengen. Interesse? mail of bel Maarten Georgius 06 30 16 77 96 of m.georgius@aedes.nl Private
  Group
 • Communicatie Communicatie Communicatieprofessionals werkzaam binnen de corporatiesector kunnen elkaar vinden op dit forum. Public
  Group
 • Controllersinformatiepunt Controllersinformatiepunt Dit is de virtuele ontmoetingsplaats van het Netwerk Controllers. Doel: onderlinge deskundigheidsbevordering door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Interesse? Bel of mail 088 233 37 10 of e-mail secretariaatSenP@aedes.nl. Private
  Group
 • De Vastgoed Kamer De Vastgoed Kamer De Vastgoed Kamer: voor corporatieprofessionals. Hier haakt Aedes je online aan op het thema Vastgoed. En daarbinnen op subthema's als bouw/beheer, opdrachtgeverschap, duurzaamheid, verkoop, SVB, etc Info: l.vanzandbrink@aedes.nl Public
  Group
 • De Woningbouwvereniging De Woningbouwvereniging Voor woningbouwverenigingen gelden specifieke regels en omstandigheden. Via deze community kunnen deze verenigingen ervaringen uitwisselen. Public
  Group
 • Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland Directeurenkring kleine corporaties... De directeurenkring kleine corporaties Zuid Holland, richt zich op corporatiedirecteuren in Zuid Holland tot ongeveer 2.000 vhe. De gedachte is dat sprake is van vergelijkbare problematiek, zowel door de omvang als het werkgebied. Private
  Group
 • Domaas Woondiensten Domaas Woondiensten Deze community is bedoeld voor medewerkers van de afdeling Woondiensten van het Domaas-verband. Private
  Group
 • Energiebesparing en Duurzaamheid Energiebesparing en Duurzaamheid Voor kennisdelen, informatie-uitwisseling en discussies met andere corporatiemedewerkers over duurzaamheid en energiebesparing. Interesse in het netwerk? Neem contact op met: r.franken@aedes.nl Private
  Group
 • Europa Europa Praat mee over actuele zaken rondom woningcorporaties en Europa. U vindt binnen deze community, nieuws over de actuele Europese ontwikkelingen. U kunt meepraten, discussiëren en onderwerpen agenderen. Public
  Group
 • Hoofden Technische Dienst Zuid-Holland Hoofden Technische Dienst... Dit netwerk is voor iedereen die zich als professional op managementniveau bezighoudt met vastgoed, onderhoud of techniek binnen corporaties in Zuid-Holland. Interesse? Bel of mail 088 233 37 10 of e-mail secretariaatSenP@aedes.nl. Private
  Group
 • Inkoop Netwerk Inkoop Netwerk Het Inkoop Netwerk is voor inkoopprofessionals die een sleutelpositie hebben binnen de corporatie. Doel: Professionalisering van de inkoop door woningcorporaties en het ontwikkelen van deskundigheiddoor het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Private
  Group
 • Jong Aedes Jong Aedes Dit is de community van Jong Aedes: hét platform voor jonge corporatiemedewerkers (< 36 jaar). Ontmoet. Droom. Denk. Leer. En laat het geluid van de jonge generatie horen. Private
  Group
 • Kwaliteitsbeïnvloeding Kwaliteitsbeïnvloeding Dit is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezighoudt met “kwaliteit”. Doel: onderlinge deskundigheidsbevordering door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Interesse: 088 233 37 10 of secretariaatleden@aedes.nl Private
  Group
 • Netwerk Vrouwelijke Managers Wooncorporaties Netwerk Vrouwelijke Managers... Het netwerk wil bevorderen dat er meer vrouwen toetreden tot het top management van corporaties. Het netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Interesse? G.Doornweerd@aedes.nl / 06-10 89 41 31 Private
  Group
 • Onderhoud Onderhoud Deze community gaat over het vakgebied onderhoud (groot/klein). Doel van deze community is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van onderhoud. Interesse? mail: m.georgius@aedes.nl. Public
  Group
 • P&O P&O Dit is een ontmoetingsplaats voor P&O-ers van het Netwerk P&O. Doel: onderlinge deskundigheidsbevordering door uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Interesse? Bel 088 233 37 00 of e-mail ledenadministratie@aedes.nl. Private
  Group
 • Risicomanagement bij woningcorporaties Risicomanagement bij woningcorporaties Deze community biedt een plek voor ervaringen, nieuws en meningen over risicomanagement bij corporaties. Uw bijdrage is welkom. Public
  Group
 • Strategisch voorraadbeleid Strategisch voorraadbeleid Dit netwerk is voor beleidsverantwoordelijken, -medewerkers en leidinggevenden die actief zijn met Strategisch Voorraadbeleid. Interesse? Mail ledenadministratie@aedes.nl. Public
  Group
 • Vertrouwenspersonen integriteit Vertrouwenspersonen integriteit Deze community is verbonden met het netwerk voor corporatiemedewerkers die zijn aangesteld als Vertrouwenspersonen Integriteit. Elkaar inspireren, informeren en ondersteunen om de functie te professionaliseren en de onderlinge contacten te bevorderen. Private
  Group
 • Wbmgp Screening woningzoekenden Wbmgp Screening woningzoekenden De selectieve woningtoewijzing, screening van woningzoekenden, heeft een plek gekregen in de Wbmgp. Deze community biedt Aedes-leden de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Private
  Group
 • Wonen, zorg en welzijn Wonen, zorg en welzijn De community biedt gelegenheid om als leden van Aedes met elkaar, met belanghebbenden en de werkorganisatie te discussieren over actuele onderwerpen. Private
  Group
 • Woonmanagers Zuid-Nederland Woonmanagers Zuid-Nederland Dit is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich als professional op managementniveau bezighoudt met de ‘wonen-kant’ binnen corporaties in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Interesse? secretariaatleden@aedes.nl. Private
  Group
 • Zonnig Huren Zonnig Huren Welkom op de community Zonnig Huren. Deze community is bedoeld voor corporaties. Om ideeën en oplossingen te delen, om vragen te stellen, om elkaar te inspireren en de voortgang van (deel)plannen te tonen. Aanmelden via m.georgius@aedes.nl Private
  Group